روحانی: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اخلاق، فرهنگ و همدلی است

روحانی: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اخلاق، فرهنگ و همدلی است
رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دولت برنامه ها و اقدامات خود را در مسیر اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی، با شتاب و قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.

روحانی: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اخلاق، فرهنگ و همدلی است

رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دولت برنامه ها و اقدامات خود را در مسیر اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی، با شتاب و قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.
روحانی: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اخلاق، فرهنگ و همدلی است

ممکن است بپسندید...