ساخت کوچکترین دیوید جهان

ساخت کوچکترین دیوید جهان
کوچکترین دیود جهان به اندازه یک مولکول توسط دانشمندان دانشگاه بن گوریون و دانشگاه جورجیا ساخته شده است.

ساخت کوچکترین دیوید جهان

کوچکترین دیود جهان به اندازه یک مولکول توسط دانشمندان دانشگاه بن گوریون و دانشگاه جورجیا ساخته شده است.
ساخت کوچکترین دیوید جهان

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...