علم رباتیک در حوزه‌های تجاری وصنعتی توسعه یافته/ پتانسیل بالای روبوکاپ برای جذب شرکت‌های خصوصی

علم رباتیک در حوزه‌های تجاری وصنعتی توسعه یافته/ پتانسیل بالای روبوکاپ برای جذب شرکت‌های خصوصی

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، با بیان اینکه علم رباتیک در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی توسعه بسیاری داشته است، گفت: باید با حمایت دولت، فضای کسب و کار در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد

علم رباتیک در حوزه‌های تجاری وصنعتی توسعه یافته/ پتانسیل بالای روبوکاپ برای جذب شرکت‌های خصوصی

(image)

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، با بیان اینکه علم رباتیک در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی توسعه بسیاری داشته است، گفت: باید با حمایت دولت، فضای کسب و کار در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد
علم رباتیک در حوزه‌های تجاری وصنعتی توسعه یافته/ پتانسیل بالای روبوکاپ برای جذب شرکت‌های خصوصی

بک لینک

ممکن است بپسندید...