فاز جدید در تخریب خانه خلیلیان در بابل

فاز جدید در تخریب خانه خلیلیان در بابل
دیواره‌های غربی خانه خلیلیان بابل، بنایی که به تازگی به ثبت ملی رسیده بود تخریب شد.

فاز جدید در تخریب خانه خلیلیان در بابل

دیواره‌های غربی خانه خلیلیان بابل، بنایی که به تازگی به ثبت ملی رسیده بود تخریب شد.
فاز جدید در تخریب خانه خلیلیان در بابل

بک لینک

ممکن است بپسندید...