فراهم شدن امکان استفاده از «بن کارت خرید کالا » برای بازنشستگان

فراهم شدن امکان استفاده از «بن کارت خرید کالا » برای بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان استفاده از بن کارت خرید کالا برای بازنشستگان خبر داد و گفت: طی رایزنی با بانک صادرات از این پس بازنشستگان می توانند چهار برابر حقوق دریافتی و تا سقف شش میلیون تومان خرید کرده و طی اقساط 24 ماهه و با نرخ تسهیلات 12 درصد آن را بازگردانند.

فراهم شدن امکان استفاده از «بن کارت خرید کالا » برای بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان استفاده از بن کارت خرید کالا برای بازنشستگان خبر داد و گفت: طی رایزنی با بانک صادرات از این پس بازنشستگان می توانند چهار برابر حقوق دریافتی و تا سقف شش میلیون تومان خرید کرده و طی اقساط 24 ماهه و با نرخ تسهیلات 12 درصد آن را بازگردانند.
فراهم شدن امکان استفاده از «بن کارت خرید کالا » برای بازنشستگان

بک لینک

ممکن است بپسندید...