مهمانداران معترض ایرفرانس سفر به ایران را از دست دادند

مهمانداران معترض ایرفرانس سفر به ایران را از دست دادند

مهمانداران شرکت هواپیمایی ایرفرانس که پوشش حجاب ایرانی را نپذیرفتند ، از خدمت در خط پروازی پاریس – تهران که از هفدهم ماه آوریل به راه افتاده است ، معاف خواهند شد.

مهمانداران معترض ایرفرانس سفر به ایران را از دست دادند

(image)

مهمانداران شرکت هواپیمایی ایرفرانس که پوشش حجاب ایرانی را نپذیرفتند ، از خدمت در خط پروازی پاریس – تهران که از هفدهم ماه آوریل به راه افتاده است ، معاف خواهند شد.
مهمانداران معترض ایرفرانس سفر به ایران را از دست دادند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...