نخست وزیر ایسلند اولین قربانی اسناد پاناما شد

نخست وزیر ایسلند اولین قربانی اسناد پاناما شد

در پی انتشار اسرار موسوم به اسناد پاناما که حکایت از رسوایی‌های جهانی در حوزه مالی داشت، نخست‌وزیر ایسلند به عنوان اولین قربانی این افشا‌گری‌های استعفا داد.

نخست وزیر ایسلند اولین قربانی اسناد پاناما شد

(image)

در پی انتشار اسرار موسوم به اسناد پاناما که حکایت از رسوایی‌های جهانی در حوزه مالی داشت، نخست‌وزیر ایسلند به عنوان اولین قربانی این افشا‌گری‌های استعفا داد.
نخست وزیر ایسلند اولین قربانی اسناد پاناما شد

بک لینک رنک 6

ممکن است بپسندید...