نعیم قاسم: حزب‌الله در سوریه می‌ماند/برخی به جای مقابله به فکر دوستی با اسرائیل‌ هستند

نعیم قاسم: حزب‌الله در سوریه می‌ماند/برخی به جای مقابله به فکر دوستی با اسرائیل‌ هستند
معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: حزب الله در سوریه باقی خواهد ماند و ما هیچ ادعایی در سوریه نداریم و هرچند مخالفان دوست نداشته باشند اما پرچم مقاومت در سوریه افراشته خواهد ماند.

نعیم قاسم: حزب‌الله در سوریه می‌ماند/برخی به جای مقابله به فکر دوستی با اسرائیل‌ هستند

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: حزب الله در سوریه باقی خواهد ماند و ما هیچ ادعایی در سوریه نداریم و هرچند مخالفان دوست نداشته باشند اما پرچم مقاومت در سوریه افراشته خواهد ماند.
نعیم قاسم: حزب‌الله در سوریه می‌ماند/برخی به جای مقابله به فکر دوستی با اسرائیل‌ هستند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...