وام صفر تا 40 درصدی سوخته در بانک‌ها/ روزشمار 18 درصد موجود است

وام صفر تا 40 درصدی سوخته در بانک‌ها/ روزشمار 18 درصد موجود است
حدود دو ماه از کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده در بانکها می‌گذرد. گرچه نرخ سودهای بلندمدت در اغلب و شاید تمامی بانکها همان 18 درصد مصوب است ولی سودهای روزشمار که باید طبق توافق بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار 10 درصد باشد، در بین برخی به اندازه همان 18 درصد سالانه قابل پرداخت است. سود تسهیلات هم ماجرای خود را دارد.

وام صفر تا 40 درصدی سوخته در بانک‌ها/ روزشمار 18 درصد موجود است

حدود دو ماه از کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده در بانکها می‌گذرد. گرچه نرخ سودهای بلندمدت در اغلب و شاید تمامی بانکها همان 18 درصد مصوب است ولی سودهای روزشمار که باید طبق توافق بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار 10 درصد باشد، در بین برخی به اندازه همان 18 درصد سالانه قابل پرداخت است. سود تسهیلات هم ماجرای خود را دارد.
وام صفر تا 40 درصدی سوخته در بانک‌ها/ روزشمار 18 درصد موجود است

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...