وزاری خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان دیدار کردند/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و وحدت کشورهای اسلامی

وزاری خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان دیدار کردند/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و وحدت کشورهای اسلامی

وزرای خارجه ایران و ترکیه با یکدیگر دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو و رایزنی کردند.

وزاری خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان دیدار کردند/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و وحدت کشورهای اسلامی

(image)

وزرای خارجه ایران و ترکیه با یکدیگر دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو و رایزنی کردند.
وزاری خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان دیدار کردند/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و وحدت کشورهای اسلامی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...