پاکسازی ساحل بندرترکمن

پاکسازی ساحل بندرترکمن
‌رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان‌های ترکمن و گمیشان گفت که در اجرای طرح ملی مسیر سبز- ساحل پاک و با حضور افزون بر یکصد نفر از علاقه‌مندان به میحط زیست کرانه‌های ساحلی خلیج گرگان و سواحل بندرترکمن پاکسازی شد.

پاکسازی ساحل بندرترکمن

‌رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان‌های ترکمن و گمیشان گفت که در اجرای طرح ملی مسیر سبز- ساحل پاک و با حضور افزون بر یکصد نفر از علاقه‌مندان به میحط زیست کرانه‌های ساحلی خلیج گرگان و سواحل بندرترکمن پاکسازی شد.
پاکسازی ساحل بندرترکمن

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...