کینه داشتن از دیگران به آرامش روحی آسیب می‌زند

کینه داشتن از دیگران به آرامش روحی آسیب می‌زند
یک مدرس حوزه و دانشگاه گفت: کینه‌ورزی نسبت به دیگران از روی جهل و ناآگاهی است و این کینه‌ورزی سبب شود از نظر اجتماعی، روحی و حتی جسمی به انسان‌ها آسیب وارد شود.

کینه داشتن از دیگران به آرامش روحی آسیب می‌زند

یک مدرس حوزه و دانشگاه گفت: کینه‌ورزی نسبت به دیگران از روی جهل و ناآگاهی است و این کینه‌ورزی سبب شود از نظر اجتماعی، روحی و حتی جسمی به انسان‌ها آسیب وارد شود.
کینه داشتن از دیگران به آرامش روحی آسیب می‌زند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...