گلایه آملی‌لاریجانی از عدم توجه دولت به مشکلات قوه قضاییه

گلایه آملی‌لاریجانی از عدم توجه دولت به مشکلات قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه گفت: در برنامه ششم بنا شده در زمینه‌ جذب قاضی به دستگاه قضایی کمک شود.

گلایه آملی‌لاریجانی از عدم توجه دولت به مشکلات قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه گفت: در برنامه ششم بنا شده در زمینه‌ جذب قاضی به دستگاه قضایی کمک شود.
گلایه آملی‌لاریجانی از عدم توجه دولت به مشکلات قوه قضاییه

بک لینک

ممکن است بپسندید...