آب از نقاط جمعیتی کرمان فاصله گرفته است

آب از نقاط جمعیتی کرمان فاصله گرفته است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: امروز در استان کرمان با چالش آب روبرو هستیم و همین میزان ناچیز آب از نقاط جمعیتی ما فاصله گرفته است.

آب از نقاط جمعیتی کرمان فاصله گرفته است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: امروز در استان کرمان با چالش آب روبرو هستیم و همین میزان ناچیز آب از نقاط جمعیتی ما فاصله گرفته است.
آب از نقاط جمعیتی کرمان فاصله گرفته است

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...