آغاز ثبت‌نام اعتکاف دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز

آغاز ثبت‌نام اعتکاف دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز

ثبت‌نام اعتکاف دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز تا ۲۷ فروردین ماه ادامه دارد.

آغاز ثبت‌نام اعتکاف دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز

(image)

ثبت‌نام اعتکاف دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز تا ۲۷ فروردین ماه ادامه دارد.
آغاز ثبت‌نام اعتکاف دانشگاه جامع علمی کاربردی شیراز

ممکن است بپسندید...