«آقاجون» را در سیمای آیت الله خوانساری می‌دیدم

«آقاجون» را در سیمای آیت الله خوانساری می‌دیدم
از چهلمین روز رحلت آیت‌الله العظمی محمدباقر خوانساری چند روزی می‌گذرد، یادگار امام در صفحه اینستاگرام خود دلنوشته‌ای را درباره وی منتشر کرد.

«آقاجون» را در سیمای آیت الله خوانساری می‌دیدم

از چهلمین روز رحلت آیت‌الله العظمی محمدباقر خوانساری چند روزی می‌گذرد، یادگار امام در صفحه اینستاگرام خود دلنوشته‌ای را درباره وی منتشر کرد.
«آقاجون» را در سیمای آیت الله خوانساری می‌دیدم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...