آیا دوره خشکسالی رو به پایان است؟

آیا دوره خشکسالی رو به پایان است؟
«سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ این ضرب‌المثل را معمولاً به عنوان کنایه‌ای منفی به کار می‌برند اما امسال واقعاً بهار نیکو را از همان نخستین روزهای سال تجربه کردیم. برف و باران اگرچه مسافران نوروزی را غافلگیر کرد ولی چشمه‌های خشکیده دوباره جوشیدند و رودها سر به طغیان برداشتند و سدها پرآب شدند.

آیا دوره خشکسالی رو به پایان است؟

«سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ این ضرب‌المثل را معمولاً به عنوان کنایه‌ای منفی به کار می‌برند اما امسال واقعاً بهار نیکو را از همان نخستین روزهای سال تجربه کردیم. برف و باران اگرچه مسافران نوروزی را غافلگیر کرد ولی چشمه‌های خشکیده دوباره جوشیدند و رودها سر به طغیان برداشتند و سدها پرآب شدند.
آیا دوره خشکسالی رو به پایان است؟

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...