اروپایی‌های نمک نشناس!/ اخراج، پاسخ چشم آبی‌ها به میزبانان دوران آوارگی قاره سبز

اروپایی‌های نمک نشناس!/ اخراج، پاسخ چشم آبی‌ها به میزبانان دوران آوارگی قاره سبز

بیش از ۷۰ سال قبل، شهر حلب که امروز مرکز تروریست ها و درگیری شده است، بیش از ۱۲ هزار پناهنده یونانی را که در اثر جنگ جهانی دوم آواره شده بودند، در خود جای داد.

اروپایی‌های نمک نشناس!/ اخراج، پاسخ چشم آبی‌ها به میزبانان دوران آوارگی قاره سبز

(image)

بیش از ۷۰ سال قبل، شهر حلب که امروز مرکز تروریست ها و درگیری شده است، بیش از ۱۲ هزار پناهنده یونانی را که در اثر جنگ جهانی دوم آواره شده بودند، در خود جای داد.
اروپایی‌های نمک نشناس!/ اخراج، پاسخ چشم آبی‌ها به میزبانان دوران آوارگی قاره سبز

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...