افرادی که دنبال دیپلماسی صرف هستند یقینا در آزمون دشمن‌شناسی مردود شده‌اند

افرادی که دنبال دیپلماسی صرف هستند یقینا در آزمون دشمن‌شناسی مردود شده‌اند

مسئول واحد آموزش جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: افرادی که فقط به دنبال دیپلماسی صرف هستند قطعا و یقینا در آزمون دشمن‌شناسی مردود شده‌اند.

افرادی که دنبال دیپلماسی صرف هستند یقینا در آزمون دشمن‌شناسی مردود شده‌اند

(image)

مسئول واحد آموزش جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: افرادی که فقط به دنبال دیپلماسی صرف هستند قطعا و یقینا در آزمون دشمن‌شناسی مردود شده‌اند.
افرادی که دنبال دیپلماسی صرف هستند یقینا در آزمون دشمن‌شناسی مردود شده‌اند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...