ایران خودرو هم به بهانه افزایش نرخ بیمه قیمت محصولاتش را افزایش داد

ایران خودرو هم به بهانه افزایش نرخ بیمه قیمت محصولاتش را افزایش داد

با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش یافت.

ایران خودرو هم به بهانه افزایش نرخ بیمه قیمت محصولاتش را افزایش داد

(image)

با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش یافت.
ایران خودرو هم به بهانه افزایش نرخ بیمه قیمت محصولاتش را افزایش داد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...