بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی

بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ نتیجه انتخابات 4 حوزه از 5 حوزه انتخابیه باقیمانده، تایید شده است.

بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ نتیجه انتخابات 4 حوزه از 5 حوزه انتخابیه باقیمانده، تایید شده است.
بازشماری آرای «ماکو»/تایید نتیجه انتخابات 4 حوزه‌ دیگر+اسامی

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...