برای شهادتِ کسی که 2 بار شهید شد

برای شهادتِ کسی که 2 بار شهید شد
حبیب احمدزاده – نویسنده و محقق – یادداشت کوتاهی درباره زندگی دردناک «مهدی ملک‌آبادی» نوشته است؛ کسی که در نوجوانی در جنگ به شدت مجروح شد و پس از سی و چند سال، به تازگی ردای شهادت به تن کرد.

برای شهادتِ کسی که 2 بار شهید شد

حبیب احمدزاده – نویسنده و محقق – یادداشت کوتاهی درباره زندگی دردناک «مهدی ملک‌آبادی» نوشته است؛ کسی که در نوجوانی در جنگ به شدت مجروح شد و پس از سی و چند سال، به تازگی ردای شهادت به تن کرد.
برای شهادتِ کسی که 2 بار شهید شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...