تحلیل زیباکلام از وضعیت روحانی در انتخابات

تحلیل زیباکلام از وضعیت روحانی در انتخابات
«محبوبیت روحانی همچنان باقی مانده است و شواهدی در دست نداریم که نشان دهد کسر قابل توجهی از 19 میلیون نفری که در سال 92 به ایشان رأی دادند ناراضی هستند و اگر آقای روحانی در دور دوم نامزد شود به وی رأی ندهند.»

تحلیل زیباکلام از وضعیت روحانی در انتخابات

«محبوبیت روحانی همچنان باقی مانده است و شواهدی در دست نداریم که نشان دهد کسر قابل توجهی از 19 میلیون نفری که در سال 92 به ایشان رأی دادند ناراضی هستند و اگر آقای روحانی در دور دوم نامزد شود به وی رأی ندهند.»
تحلیل زیباکلام از وضعیت روحانی در انتخابات

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...