تلف شدن ناگهانی 10 راس قوچ و میش در پارک ملی سرخه حصار

تلف شدن ناگهانی 10 راس قوچ و میش در پارک ملی سرخه حصار
با کشف لاشه چند قوچ و میش در 2 روز گذشته در پارک ملی سرخه حصار، کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی با حضور اعضا در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران عصر چهارشنبه برگزار شد.

تلف شدن ناگهانی 10 راس قوچ و میش در پارک ملی سرخه حصار

با کشف لاشه چند قوچ و میش در 2 روز گذشته در پارک ملی سرخه حصار، کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی با حضور اعضا در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران عصر چهارشنبه برگزار شد.
تلف شدن ناگهانی 10 راس قوچ و میش در پارک ملی سرخه حصار

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...