تنها راه حل مشکلات و برطرف نمودن اختلافات؛ تبیین است

تنها راه حل مشکلات و برطرف نمودن اختلافات؛ تبیین است
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار بااعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان، گفت که تنها راه حل مشکلات و برطرف نمودن اختلافات، تبیین است.

تنها راه حل مشکلات و برطرف نمودن اختلافات؛ تبیین است

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار بااعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان، گفت که تنها راه حل مشکلات و برطرف نمودن اختلافات، تبیین است.
تنها راه حل مشکلات و برطرف نمودن اختلافات؛ تبیین است

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...