درگیری اخیر قره‌باغ و ناامیدی علی‌اف از آمریکا

درگیری اخیر قره‌باغ و ناامیدی علی‌اف از آمریکا
باز هم قصه تکراری یک مناقشه؛ ماجرایی که از 1988 تاکنون هر از گاهی مثل آتش زیر خاکستر با نسیمی شعله‌ور شده است و حالا این بار شعله‌های آن بیشتر زبانه کشیده و منطقه قفقاز را خون‌رنگ کرده است. دعوا بر سر قطعه‌ای است به نام «قره باغ» در خاک جمهوری آذربایجان که 28 سال است نزاعی آذری – ارمنی در آن جریان دارد و چند روزی است که بار دیگر این نزاع بالا گرفته و ده‌ها کشته و زخمی روی دست قفقاز گذاشته است.

درگیری اخیر قره‌باغ و ناامیدی علی‌اف از آمریکا

باز هم قصه تکراری یک مناقشه؛ ماجرایی که از 1988 تاکنون هر از گاهی مثل آتش زیر خاکستر با نسیمی شعله‌ور شده است و حالا این بار شعله‌های آن بیشتر زبانه کشیده و منطقه قفقاز را خون‌رنگ کرده است. دعوا بر سر قطعه‌ای است به نام «قره باغ» در خاک جمهوری آذربایجان که 28 سال است نزاعی آذری – ارمنی در آن جریان دارد و چند روزی است که بار دیگر این نزاع بالا گرفته و ده‌ها کشته و زخمی روی دست قفقاز گذاشته است.
درگیری اخیر قره‌باغ و ناامیدی علی‌اف از آمریکا

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...