سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد

سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هر چه سطح سواد سلامت جامعه در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد، سطح سلامت جامعه نیز رشد بیشتری خواهد داشت.

سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد

(image)

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هر چه سطح سواد سلامت جامعه در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد، سطح سلامت جامعه نیز رشد بیشتری خواهد داشت.
سطح سواد بالای جامعه ارتقای سطح سلامت را در بر دارد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...