شورای نگهبان صحت انتخابات در ۵ حوزه باقی مانده را بررسی می‌کند

شورای نگهبان صحت انتخابات در ۵ حوزه باقی مانده را بررسی می‌کند

پرونده بررسی نتایج مرحله نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه شورای نگهبان قانون اساسی بسته می شود.

شورای نگهبان صحت انتخابات در ۵ حوزه باقی مانده را بررسی می‌کند

(image)

پرونده بررسی نتایج مرحله نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه شورای نگهبان قانون اساسی بسته می شود.
شورای نگهبان صحت انتخابات در ۵ حوزه باقی مانده را بررسی می‌کند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...