عارف:مذاکره و پیشرفت‌های دفاعی از هم جدا نیستند

عارف:مذاکره و پیشرفت‌های دفاعی از هم جدا نیستند

منتخب مردم تهران در مجلس دهم با تاکید بر اینکه اولویت اول تقویت بنیه دفاعی است، گفت: ما اهل مذاکره هستیم و مذاکره و تقویت بنیه دفاعی با هم هستند و این دو از همدیگر جدا نیستند.

عارف:مذاکره و پیشرفت‌های دفاعی از هم جدا نیستند

(image)

منتخب مردم تهران در مجلس دهم با تاکید بر اینکه اولویت اول تقویت بنیه دفاعی است، گفت: ما اهل مذاکره هستیم و مذاکره و تقویت بنیه دفاعی با هم هستند و این دو از همدیگر جدا نیستند.
عارف:مذاکره و پیشرفت‌های دفاعی از هم جدا نیستند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...