فراوان‌ترین نام‌های خانوادگی اعلام شد

فراوان‌ترین نام‌های خانوادگی اعلام شد
مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، پراستفاده‌ترین نام‌های خانوادگی ایرانی را اعلام کرد و گفت که حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی با رعایت شرایطی امکان‌پذیر است.

فراوان‌ترین نام‌های خانوادگی اعلام شد

مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، پراستفاده‌ترین نام‌های خانوادگی ایرانی را اعلام کرد و گفت که حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی با رعایت شرایطی امکان‌پذیر است.
فراوان‌ترین نام‌های خانوادگی اعلام شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...