همکاری دانشگاه آزاد و شهرداری تهران با دانشگاه میلان برای اجرای پروژه شهری

همکاری دانشگاه آزاد و شهرداری تهران با دانشگاه میلان برای اجرای پروژه شهری
رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از انجام پروژه شهری مشترک بین این دانشگاه ،دانشگاه میلان ایتالیا و شهرداری تهران خبر داد.

همکاری دانشگاه آزاد و شهرداری تهران با دانشگاه میلان برای اجرای پروژه شهری

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از انجام پروژه شهری مشترک بین این دانشگاه ،دانشگاه میلان ایتالیا و شهرداری تهران خبر داد.
همکاری دانشگاه آزاد و شهرداری تهران با دانشگاه میلان برای اجرای پروژه شهری

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...