همیشه گفته‌ام که دریافتی بازنشستگان کم است

همیشه گفته‌ام که دریافتی بازنشستگان کم است

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی می‌گوید: من همیشه گفته‌ام که دریافتی بازنشستگان کم است.

همیشه گفته‌ام که دریافتی بازنشستگان کم است

(image)

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی می‌گوید: من همیشه گفته‌ام که دریافتی بازنشستگان کم است.
همیشه گفته‌ام که دریافتی بازنشستگان کم است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...