وام تحصیلی به تمام دانشجویان متقاضی سال ۹۴ پرداخت شد

وام تحصیلی به تمام دانشجویان متقاضی سال ۹۴ پرداخت شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال ۹۴ این صندوق صددرصد پاسخگوی دانشجویان خواستار وام تحصیلی بوده و تمام دانشجویان متقاضی، موفق به دریافت این وام شده‌اند.

وام تحصیلی به تمام دانشجویان متقاضی سال ۹۴ پرداخت شد

(image)

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال ۹۴ این صندوق صددرصد پاسخگوی دانشجویان خواستار وام تحصیلی بوده و تمام دانشجویان متقاضی، موفق به دریافت این وام شده‌اند.
وام تحصیلی به تمام دانشجویان متقاضی سال ۹۴ پرداخت شد

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...