وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است

وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است

عضو کمیسیون صنایع معادن گفت: ضرورت دارد تا دولت و مجلس بودجه‌ای پیش بینی کنند که یارانه آن وام مسکن شود و این وام با بهره پایین‌تر در اختیار مردم قرار گیرد وگرنه ارائه وام با بهره بالا مشکلی از مردم حل نخواهد کرد و تنها برای افراد مرفه می تواند از آن استفاده کنند.

وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است

(image)

عضو کمیسیون صنایع معادن گفت: ضرورت دارد تا دولت و مجلس بودجه‌ای پیش بینی کنند که یارانه آن وام مسکن شود و این وام با بهره پایین‌تر در اختیار مردم قرار گیرد وگرنه ارائه وام با بهره بالا مشکلی از مردم حل نخواهد کرد و تنها برای افراد مرفه می تواند از آن استفاده کنند.
وام ۱۵۰ میلیونی مسکن تنها به نفع مرفهین جامعه است

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...