واکنش راهور به خروج ایستگاه راه‌آهن از تهران

واکنش راهور به خروج ایستگاه راه‌آهن از تهران
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، انتقال پایانه‌های مسافربری همچون ایستگاه راه‌آهن، فرودگاه مهرآباد و ترمینال‌های اتوبوسرانی به حاشیه شهر را امری ضروری دانست.

واکنش راهور به خروج ایستگاه راه‌آهن از تهران

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، انتقال پایانه‌های مسافربری همچون ایستگاه راه‌آهن، فرودگاه مهرآباد و ترمینال‌های اتوبوسرانی به حاشیه شهر را امری ضروری دانست.
واکنش راهور به خروج ایستگاه راه‌آهن از تهران

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...