چگونگی دریافت «کارت خرید کالا» توسط بازنشستگان

چگونگی دریافت «کارت خرید کالا» توسط بازنشستگان
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام این خبر که بازنشستگان از این پس می‌توانند برای خرید کالاهای ایرانی بن کارت خرید کالا دریافت کنند، چگونگی اقدام برای دریافت این کارت‌های اعتباری را تشریح کرد.

چگونگی دریافت «کارت خرید کالا» توسط بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام این خبر که بازنشستگان از این پس می‌توانند برای خرید کالاهای ایرانی بن کارت خرید کالا دریافت کنند، چگونگی اقدام برای دریافت این کارت‌های اعتباری را تشریح کرد.
چگونگی دریافت «کارت خرید کالا» توسط بازنشستگان

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...