کاش نیازی به این نوشته نبود!

کاش نیازی به این نوشته نبود!

«شیرین‌نمایی» برخی از رخدادهای تلخ این روزها که از سوی شماری از مسئولان دولتی صورت می‌پذیرد و نه فقط با آنچه دولت محترم وعده داده بود متفاوت است بلکه با شعار «دولت راستگویان» نیز همخوانی ندارد، چاره‌ای جز نوشتن این وجیزه باقی نمی‌گذارد.

کاش نیازی به این نوشته نبود!

(image)

«شیرین‌نمایی» برخی از رخدادهای تلخ این روزها که از سوی شماری از مسئولان دولتی صورت می‌پذیرد و نه فقط با آنچه دولت محترم وعده داده بود متفاوت است بلکه با شعار «دولت راستگویان» نیز همخوانی ندارد، چاره‌ای جز نوشتن این وجیزه باقی نمی‌گذارد.
کاش نیازی به این نوشته نبود!

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...