آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ او متفاوت فکر می‌کرد

آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ او متفاوت فکر می‌کرد

رئیس سابق ملی عنوان کرد: در زمان تأسیس شبکه مستند سیما و ذخیره‌سازی و تأمین و تولید انواع مستندهای گوناگون؛ تأکید کرده بودم که پخش مرتب و روزانه مستند روایت فتح در دستور کار شبکه باشد.

آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ او متفاوت فکر می‌کرد

(image)

رئیس سابق ملی عنوان کرد: در زمان تأسیس شبکه مستند سیما و ذخیره‌سازی و تأمین و تولید انواع مستندهای گوناگون؛ تأکید کرده بودم که پخش مرتب و روزانه مستند روایت فتح در دستور کار شبکه باشد.
آوینی به تنهایی یک رسانه بود/ او متفاوت فکر می‌کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...