اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکس

اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکس
اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی بود که با وابستگی به رانت‌های قدرت و ثروت، فعالیت‌های گسترده اقتصادی داشت؛ چنان که در زمان سلطنت محمدرضا دردسرهای زیادی هم برای او به بار می‌آورد.

اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکس

اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی بود که با وابستگی به رانت‌های قدرت و ثروت، فعالیت‌های گسترده اقتصادی داشت؛ چنان که در زمان سلطنت محمدرضا دردسرهای زیادی هم برای او به بار می‌آورد.
اشرف پهلوی در پشت صحنه یک فیلم+عکس

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...