اعتصاب، یونان را فلج کرد

اعتصاب، یونان را فلج کرد

اعتصابات ۲۴ ساعته اتحادیه سراسری کارمندی به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی یونان را فلج کرد.

اعتصاب، یونان را فلج کرد

(image)

اعتصابات ۲۴ ساعته اتحادیه سراسری کارمندی به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی یونان را فلج کرد.
اعتصاب، یونان را فلج کرد

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...