افزایش نقض حقوق بشر در ماه مارس در مصر

افزایش نقض حقوق بشر در ماه مارس در مصر
طبق گزارش ماهیانه NGO شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، عملیات مقامات مصری علیه مدافعان حقوق بشر در مصر به طور قابل توجهی در ماه مارس شدت گرفته است.

افزایش نقض حقوق بشر در ماه مارس در مصر

طبق گزارش ماهیانه NGO شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، عملیات مقامات مصری علیه مدافعان حقوق بشر در مصر به طور قابل توجهی در ماه مارس شدت گرفته است.
افزایش نقض حقوق بشر در ماه مارس در مصر

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...