ایجاد شهرک‌های فنی آزاد، گامی برای تحقق شعار سال

ایجاد شهرک‌های فنی آزاد، گامی برای تحقق شعار سال
رئیس دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان‌شمالی گفت: ایجاد شهرک‌های فنی آزاد گامی برای تحقق شعار اقتصادی مقاومتی، اقدام و عمل است.

ایجاد شهرک‌های فنی آزاد، گامی برای تحقق شعار سال

رئیس دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان‌شمالی گفت: ایجاد شهرک‌های فنی آزاد گامی برای تحقق شعار اقتصادی مقاومتی، اقدام و عمل است.
ایجاد شهرک‌های فنی آزاد، گامی برای تحقق شعار سال

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...