ایران به دنبال بازپس‌گیری سهم خود در حوزه انرژی است

ایران به دنبال بازپس‌گیری سهم خود در حوزه انرژی است

وزیرخارجه کشورمان پس از دیدار با همتایان روس و آذربایجانی خود در باکو، در کنفرانسی خبری بر لزوم بازگشت ایران به جایگاه سابق خود در بازارهای جهانی نفت و گاز تاکید کرد.

ایران به دنبال بازپس‌گیری سهم خود در حوزه انرژی است

(image)

وزیرخارجه کشورمان پس از دیدار با همتایان روس و آذربایجانی خود در باکو، در کنفرانسی خبری بر لزوم بازگشت ایران به جایگاه سابق خود در بازارهای جهانی نفت و گاز تاکید کرد.
ایران به دنبال بازپس‌گیری سهم خود در حوزه انرژی است

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...