بالا گرفتن جنگ لفظی بین دموکرات‌ها/ سندرز کلینتون را رد صلاحیت کرد

بالا گرفتن جنگ لفظی بین دموکرات‌ها/ سندرز کلینتون را رد صلاحیت کرد

برنی سندرز نامزد ریاست جمهوری آمریکا: من معتقدم اگر کلینتون همچنان از نهادها و شرکتهای بزرگ دهها میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی خود پول دریافت کند، صلاحیت رئیس جمهور شدن را ندارد. 

بالا گرفتن جنگ لفظی بین دموکرات‌ها/ سندرز کلینتون را رد صلاحیت کرد

(image)

برنی سندرز نامزد ریاست جمهوری آمریکا: من معتقدم اگر کلینتون همچنان از نهادها و شرکتهای بزرگ دهها میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی خود پول دریافت کند، صلاحیت رئیس جمهور شدن را ندارد. 
بالا گرفتن جنگ لفظی بین دموکرات‌ها/ سندرز کلینتون را رد صلاحیت کرد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...