تدوین سیاست‌های کلی خانواده و محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تدوین سیاست‌های کلی خانواده و محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین سیاست‌های کلی مسائل مربوط به خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه آن‌ها به مقام معظم رهبری خبر داد.

تدوین سیاست‌های کلی خانواده و محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام

(image)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین سیاست‌های کلی مسائل مربوط به خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه آن‌ها به مقام معظم رهبری خبر داد.
تدوین سیاست‌های کلی خانواده و محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...