تلاش ترکیه و اسرائیل برای عادی سازی روابط

تلاش ترکیه و اسرائیل برای عادی سازی روابط

نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه و اسرائیل امروز پنج شنبه مذاکرات تازه ای را برای عادی سازی روابطی که از ۵ سال پیش تا حدی متوقف شده است، برگزار کرده اند.

تلاش ترکیه و اسرائیل برای عادی سازی روابط

(image)

نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه و اسرائیل امروز پنج شنبه مذاکرات تازه ای را برای عادی سازی روابطی که از ۵ سال پیش تا حدی متوقف شده است، برگزار کرده اند.
تلاش ترکیه و اسرائیل برای عادی سازی روابط

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...