جایگاه علما و روحانیون برای کشور یک نعمت است

جایگاه علما و روحانیون برای کشور یک نعمت است
محسن رضایی صبح امروز در سفری به قم جهت دیدار با مراجع با حضرت آیت الله العضمی مکارم شیرازی دیدار کرد.

جایگاه علما و روحانیون برای کشور یک نعمت است

محسن رضایی صبح امروز در سفری به قم جهت دیدار با مراجع با حضرت آیت الله العضمی مکارم شیرازی دیدار کرد.
جایگاه علما و روحانیون برای کشور یک نعمت است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...