در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسد

در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسد
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وظیفه مجریان انتخابات این است که در دور دوم کمبودها و نقصان‌ها را به حداقل برسانند.

در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسد

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وظیفه مجریان انتخابات این است که در دور دوم کمبودها و نقصان‌ها را به حداقل برسانند.
در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...