در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نباید شعار دهیم

در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نباید شعار دهیم
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به نام‌گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری، گفت: باید در سال 95 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌های تعیین شده را به دور از شعارزدگی عملی کنیم.

در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نباید شعار دهیم

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به نام‌گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری، گفت: باید در سال 95 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌های تعیین شده را به دور از شعارزدگی عملی کنیم.
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نباید شعار دهیم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...