زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

 زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۶.۱ دهم مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز شنبه بخش های شرقی اندونزی را به لرزه در آورد.

 زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

(image)

زلزله ای به بزرگی ۶.۱ دهم مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز شنبه بخش های شرقی اندونزی را به لرزه در آورد.
 زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...